Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Ποιες είναι οι συνέπειες που θα έχει ο ΠΑΣ

Τρεις μεταγραφές το καλοκαίρι, μία τον Ιανουάριο και δύο ανανεώσεις συμβολαίων για παίκτες άνω των 24 ετών μπορεί να κάνει ο ΠΑΣ

Για τον ΠΑΣ Γιάννινα μετά την απόφαση της δευτεροβάθμιας επιτροπής της ΕΠΟ που απέρριψε την έφεση, δεν υπάρχει άλλο ένδικο μέσο και η ΠΑΕ θα είναι στη νέα σαιζόν χωρίς αδειοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με τις άλλες ΠΑΕ θα έχει κάποιες κυρώσεις, όπως περιορισμό μεταγαραφών και παρακράτηση του 20% των εσόδων. Ευτυχώς δεν υπάρχει όρος για υποβιβασμό στη Β’ Εθνική.

Πιο συγκεκριμένα οι μη αδειοδοτούμενες ΠΑΕ (όπως είναι ΠΑΣ και Πανιώνιος) μπορούν να κάνουν μόνο τρεις  μεταγραφές το καλοκαίρι και μία τον Ιανουάριο ποδοσφαιριστών άνω των 24 ετών και ανεξαρτήτου εθνικότητας, δύο ανανεώσεις συμβολαίων μέχρι να λήξει η περίοδος 2014-2015. Για ηλικίες κάτω των 24 ετών μπορούν να κάνουν απεριόριστες μεταγραφές ελλήνων παικτών. Επίσης από τις ΠΑΕ που δεν αδειοδοτούνται, παρακρατείται το 20% των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Οι ποινές στις μη αδειοδοτούμενες ΠΑΕ είναι:

(Ι) ΠΑΕ που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Super League-ΟΠΑΠ περιόδου 2013-14 η οποία δεν θα λάβει άδεια Ε.Π.Ο. κατά την επικείμενη διαδικασία αδειοδότησης, δεν θα υποβιβάζεται στη Football League (εξ αυτής της αιτίας), θα συμμετέχει κανονικά στο Πρωτάθλημα «Super League 2014-15», αλλά επ' αυτής θα ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
(Α) Η μη αδειοδοτηθείσα ΠΑΕ δε θα δύναται, κατά τις μεταγραφικές περιόδους «Ιουλίου-Αυγούστου 2014» και «Ιανουαρίου 2015» να προβαίνει στην απόκτηση ποδοσφαιριστών, με την εξαίρεση ποδοσφαιριστών κάτω των 24 ετών (γεννηθέντων από την 1/1/1990 και μετά) με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδος και γηγενών (locally trained), επίσης κάτω των 24 ετών (γεννηθέντων από την 1/1/1990 και μετά). Παράλληλα, η εν λόγω ΠΑΕ, μέχρι και την 30/6/15 δε θα δύναται να προβαίνει στην ανανέωση ή τροποποίηση (που εμπεριέχει επέκταση διάρκειας συμβολαίου) των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών της, πλην της περίπτωσης ποδοσφαιριστών κάτω των 24 ετών με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδος και γηγενών (locally trained) κάτω των 24 ετών. Αν ΠΑΕ, η οποία δεν έχει αδειοδοτηθεί, προβεί σε υπογραφή νέου συμβολαίου ή σε ανανέωση ή / και τροποποίηση συμβολαίου ή σε δανεισμό ή εν γένει σε απόκτηση ποδοσφαιριστή κατά παράβαση των ως άνω, τότε για τους εν λόγω ποδοσφαιριστές, θα ανακαλούνται τα δελτία (ωστόσο η εν λόγω ΠΑΕ θα υποχρεούται να σεβαστεί τις οικείες οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του εν λόγω ποδοσφαιριστή).
(Β) Κατ' εξαίρεση των ως άνω επιτρέπονται χωρίς κανένα ηλικιακό όριο οι αποκτήσεις (λ.χ. με μεταγραφή ή ανανέωση ή δανεισμό) τριών (3) κατά ανώτατο όριο ποδοσφαιριστών οιασδήποτε εθνικότητας για τη μεταγραφική περίοδο «Ιουλίου-Αυγούστου 2014» και ενός (1) κατά ανώτατο όριο ποδοσφαιριστή (με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδος ή γηγενή) για τη μεταγραφική περίοδο «Ιανουαρίου 2015».
(Γ) Επίσης, κατ' εξαίρεση των ως άνω, παρέχεται η δυνατότητα σε ΠΑΕ που δεν θα αδειοδοτηθούν κατά την επικείμενη διαδικασία αδειοδότησης Ε.Π.Ο., να προβαίνουν, με συμφωνητικό τροποποίησης, κατά το διάστημα από τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης περί μη αδειοδότησης μέχρι και τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2014-15 (περιλαμβανομένων και των αγώνων Playoff ή άλλων αγώνων κατάταξης μόνο αν η εν λόγω ΠΑΕ συμμετέχει σε αυτούς) σε δύο (2) κατ' ανώτατο όριο συνολικά ανανεώσεις/επεκτάσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών (προ της λήξεως αυτών) άνω των 24 ετών, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Διευκρινίζεται ότι οι ανανεώσεις/τροποποιήσεις συμβολαίων Ελλήνων ή γηγενών (locally trained) ποδοσφαιριστών κάτω των 24 ετών είναι ελεύθερες, κατά τα ως άνω.

(ΙΙ) Από τα ποσά που θα αναλογούν σε μη αδειοδοτούμενη ΠΑΕ εκ των αμοιβών κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων, η Super League θα παρακρατεί ποσό 20% το οποίο θα καταβάλλεται σε εξόφληση υποχρεώσεων της εν λόγω ΠΑΕ προς ποδοσφαιριστές και προπονητές, δυνάμει αμετάκλητων αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της Ε.Π.Ο. που θα έχουν εκδοθεί κατά το χρόνο της επικείμενης διαδικασίας αδειοδότησης Ε.Π.Ο. και δυνάμει των όποιων ΠΑΕ τυχόν δεν θα λάβει άδεια Ε.Π.Ο., κατά την επικείμενη διαδικασία αδειοδότησης.