Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

ΕΠΟ: Οι νέες ΠΑΕ ευθύνονται κατά 50% των χρεών των παλιών ΠΑΕ

Μια σημαντική ανακοίνωση από την ΕΠΟ για τα χρέη των παλιών ΠΑΕ


Αρκετές ομάδες με χρέη στην Ελλάδα κατέβηκαν κατηγορία και στη συνέχεια επέστρεψαν με νέα ΠΑΕ στις επαγγελματικές κατηγορίες. Περί αυτού η ΕΠΟ ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή της ότι με τον ΚΑΠ και τον Κανονισμό Αδειοδότησης οι νέες ΠΑΕ ευθύνονται κατά 50% για τα χρέη των προηγούμενων ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4, 5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης «κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση».

Βάσει των παραπάνω, καλούνται οι πιστωτές των εταιρειών που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αδειοδότησης τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ)».