Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Το άρθρο του ΚΑΠ που δικαιώνει τον ΠΑΣ Γιάννινα


Από την κακοκαιρία επλήγη και το προπονητικό κέντρο του ΠΑΣ στο ΠΕΑΚΙ


Καμία ανησυχία δεν υπάρχει στον ΠΑΣ Γιάννινα για τα θέμα με τον Πλατανιά και εκτιμάται ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί (κλήση σε απολογία και απόφαση του πειθαρχικού οργάνου) είναι για τον τύπο των κανονισμών και όχι για την ουσία.
Πολύ σύντομα θα έχει κλείσει το θέμα αυτό και θα ορισθεί νέα ημερομηνία τέλεσης των δύο αγώνων κυπέλλου, πρώτα στα Περιβόλια και μετά στα Γιάννινα. Υπάρχουν δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, διακοπή συγκοινωνιών κλπ) δεν έγιναν αγώνες στην καθορισμένη ημέρα και ώρα και ορίσθηκαν νέες ημερομηνίες.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) που είναι για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο αναφέρει καθαρά τις περιπτώσεις που δεν επιβάλλονται ποινές σε ομάδες όταν δεν προσέλθουν να αγωνισθούν για λόγους ανωτέρας βίας. Και σ’ αυτό το άρθρο σε συνδυασμό και με άλλες διατάξεις, προφανώς θα «πατήσει» και η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα αν τελικά κληθεί σε απολογία, προσκομίζοντας και όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη ματαίωση των πτήσεων από Θεσσαλονίκη σε Χανιά και τη ματαίωση των πτήσεων του τελευταίου διημέρου της γραμμής Γιάννινα – Αθήνα και αντίστροφα.

Στο άρθρο 17 παράγραφος 4 αναφέρονται τα εξής: «Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται η ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία. Ως ανώτερη βία νοείται, ενδεικτικά, η διακοπή των συγκοινωνιών (σιδηροδρομική, ακτοπλοϊκή, αεροπορική κ.λπ.) από οποιαδήποτε αιτία, από την οποία είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο της ομάδας». 

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠ (Άρθρο 17 παράγραφος 4)