Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση για τη συντήρηση του σταδίου "Ζωσιμάδες"

Ανακοίνωση της επιτροπής διοίκησης του σταδίου "Ζωσιμάδες"


Η Επιτροπή Διοίκησης του εθνικού σταδίου «Ζωσιμάδες» με ανακοίνωσή της τοποθετείται και επίσημα για το θέμα που δημιουργήθηκε με την κακή κατάσταση του σταδίου Ιωαννίνων και τις συζητήσεις που προκάλεσε τον τελευταίο καιρό.


Αναλυτικά η ανακοίνωση – δελτίο Τύπου

Επειδή πολλά ακούσαμε και πολλοί τοποθετήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο ΕΣΙ «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ», αναγκαζόμαστε να διευκρινίσουμε για τελευταία φορά ελπίζουμε τα εξής:
Α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπεγράφη στις 31-03-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ανάμεσα στο ΠΕΑΚΙ και την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 για τη χρήση του ΕΣΙ «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ» και του ΠΕΑΚΙ Ανατολής με διάρκεια μέχρι 30-06-2017.
Β) Το σε ισχύ μέχρι και σήμερα από 31-03-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, προήλθε κατόπιν διαβούλευσης ανάμεσα στους εκπροσώπους και των δύο πλευρών συμβαλλομένων, με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών  συμβαλλομένων.
Γ) Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 υποπαράγραφοι 1 και 7 του συμφωνητικού μίσθωσης, ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ότι: i) 2.1. Η ανδρική επαγγελματική ομάδα της μισθώτριας (ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966) θα έχει την αποκλειστική χρήση του γηπέδου - αγωνιστικού χώρου του σταδίου και ii) 2.7. Η μισθώτρια (ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966) θα έχει την ευθύνη και αναλαμβάνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΙΔΙΑ το κόστος συντήρησης του αγωνιστικού χώρου  γηπέδου.
Δ) Στο άρθρο 6 του από 31-03-2016 ιδιωτικού συμφωνητικού, ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ επίσης ότι: Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνίας συνομολογούνται ως ουσιαστικοί, καθοριστικοί και ουσιώδεις.
Ε) Θεωρούμε ότι έχουμε αποτυπώσει πλήρως τις πραγματικές διαστάσεις όσων ισχύουν και ο καθένας μπορεί εύκολα να εξάγει τα συμπεράσματά του.

ΣΤ) Δηλώνουμε τέλος ότι όπως μέχρι σήμερα έτσι ακριβώς και στο εξής εργαζόμαστε με σκοπό την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων για όλες τις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ και προς την κατεύθυνση αυτή συνεργαζόμαστε με κάθε φορέα της πόλη μας.