Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

Αναβολή η υπόθεση του ΠΑΣ στην ΕΕΑ

Αναβολή για τις 2 Ιουλίου πήρε υπόθεση με αίτημα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του ΠΑΣΓια τις 2 Ιουλίου πήρε αναβολή η εκδίκαση για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του ΠΑΣ Γιάννινα.
Αυτό έγινε, έπειτα από αίτημα του δικηγόρου, Γιώργου Παναγόπουλου, με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να το κάνει δεκτό και να εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΑ

Αίτηση του τρίτου Γεώργιου Παναγόπουλου περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.