Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Τι είναι το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ και πως λειτουργεί


Τι λέει ο κανονισμός λειτουργίας του διαιτητικού δικαστηρίου της ΕΠΟ


Στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ έχει εναποθέσει πλέον τις ελπίδες για να αποφύγει τον υποβιβασμό στη Σούπερ Λίγκα 2 ο ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς έκανε προσφυγή κατά της απόφασης για επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα. Η προσφυγή της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, θα εκδικαστεί αύριο Πέμπτη και ώρα 18.00. Είναι ευκαιρία να δούμε τι είναι το διαιτητικό δικαστήριο και πως λειτουργεί. Σύμφωνα με άρθρο 1 του κανονισμού, οι αρμοδιότητες του διαιτητικού δικαστηρίου είναι: «1. Στην Ε.Π.Ο. ιδρύεται και λειτουργεί ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου (Δ.Δ.Π.), με σκοπό την επίλυση διαφορών, μέσω της διαιτησίας. Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου (Δ.Δ.Π.) είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, η ίδρυση του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 66 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., το οποίο επιλύει σε τελευταίο βαθμό, και αφού όλες οι άλλες εσωτερικές διαδικασίες και τα ένδικα μέσα έχουν εξαντληθεί, όλες τις εσωτερικές εθνικές διαφορές μεταξύ της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων- Μελών της, των ομάδων, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, των αξιωματούχων, των διαμεσολαβητών αγώνων και των ποδοσφαιριστών. 

2. Τα Καταστατικά των ενώσεων – μελών της ΕΠΟ, των Σωματείων -μελών των Ενώσεων και οι προκηρύξεις των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, οφείλουν να περιλάβουν, υποχρεωτικά, μία διάταξη στην οποία θα προβλέπεται ότι όλες οι σχετιζόμενες με το ποδόσφαιρο διαφορές στις οποίες θα εμπλέκονται όλα τα ανωτέρω νομικά ή φυσικά πρόσωπα, αποτελούν αντικείμενο διαιτησίας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 

3. Μία διαφορά αποτελεί αντικείμενο διαιτησίας: α) όταν προβλέπεται στα Καταστατικά και τους Κανονισμούς των προσφευγόντων ή των νομικών προσώπων των οποίων αυτοί είναι μέλη ή στις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων που συμμετέχουν και β) όταν υπάρχει ή υπάρξει μία σχετική συμφωνία των μερών. Η έδρα του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου βρίσκεται στην Αθήνα, στην έδρα της Ε.Π.Ο. (Πάρκο Γουδή). 

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου συγκροτείται σε σώμα και συνεδριάζει σε επταμελή (7μελή) ή πενταμελή (5μελή) σύνθεση. Από αυτή, τρία (3) μέλη, ο Πρόεδρος και άλλα δύο (2) είναι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και τα άλλα τέσσερα (4) ή δύο (2) εκάστοτε, είναι διαιτητές, που ορίζονται ανά δύο (2) ή ανά ένας (1) από κάθε διάδικο μέρος, από τους τηρούμενους στην Γραμματεία του Δικαστηρίου εγκεκριμένους πίνακες κάθε φορέα. 3 Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου επίσης συνεδριάζει και σε τμήματα με τριμελή σύνθεση, στην οποία Πρόεδρος είναι ένας εκ των δικαστικών λειτουργών και τα δύο μέλη είναι οι διαιτητές».