Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Την Πέμπτη η ΕΕΑ ελέγχει ΠΑΣ και τις άλλες ΠΑΕ

Την Πέμπτη θα εξετάσει η ΕΕΑ τους φακέλους των ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκας

ΠΗΓΗ: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Από έλεγχο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού θα περάσει ο ΠΑΣ Γιάννινα και όλες οι ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκα για να πάρουν το πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα. ΟΙ έλεγχοι ξεκίνησαν από χθες όπου πήρε το πιστοποιητικό η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13.00. Ίσως σ’ αυτή τη συνεδρίαση να εξετασθεί και ο φάκελος του ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος ασφαλώς δεν έχει κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που έχει φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα και ένα κομπλέ φάκελο, κάτι που φάνηκε και στην επιτροπή αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ που αδειοδοτήθηκε με την πρώτη εξέταση. 

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάποτε ήταν πανίσχυρη και μπορούσε να αποβάλει ομάδες από το πρωτάθλημα. Τώρα όμως ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός. Κάνει τον έλεγχο και εισηγείται στην ΕΠΟ την επιβουλή ποινών. Δεν τιμωρεί η ίδια όπως παλιότερα. 

Ο ακριβής ρόλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είναι: «Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού συνεστήθη με το άρθρο 77 του νόμου 2725/1999, ως ισχύει.

Συγκροτείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος πρέπει να είναι ανώτατος εν συντάξει δικαστικός λειτουργός, και εξι (6) μέλη, με ισάριθμους αναπληρωτές. 

Η Επιτροπή λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού ως προς τα διοικητικά θέματα. Έχει ποικίλες αρμοδιότητες προσδιορισμένες κυρίως από το άρθρο 77 του άνω νόμου αλλά και από άλλες διατάξεις κατεσπαρμένες σε διάφορα νομοθετήματα. Συγκεκριμένα διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α.

Ελέγχει τους οικείους συνδέσμους, απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού για συμμετοχή στο πρωτάθλημα, επιβάλλει πρόστιμα και διατάσσει όπου απαιτείται καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του βασικού αθλητικού νόμου, παρέχει διάφορες γνωμοδοτήσεις και αποφασίζει, μετ’ έλεγχο τηρήσεως των νόμιμων προϋποθέσεων, ποιες ομάδες αθλητικών διοργανώσεων πρέπει να μετέχουν στο παίγνιο στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης.

Επίσης ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων παραμονής των Π.Α.Ε, Κ.Α.Ε, Τ.Α.Α. και των Αθλητικών Σωματείων στη θεσπισθείσα από ειδικό νόμο ευνοϊκή ρύθμιση των προς το Δημόσιο τελεσιδίκων αναγνωρισμένων κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ οφειλών των, την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υποβολή υπευθύνων δηλώσεων πόθεν έσχες, διαιτητών, μελών Δ.Σ. αθλητικών ανωνύμων εταιριών κ.α. και επιβάλει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τις νόμιμες κυρώσεις».


Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Υπενθυμίζουμε τη νέα σύνθεση της ΕΕΑ:
 Πρόεδρος: Δημήτριος Μαζαράκης, Αρεοπαγίτης επί Τιμή
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ζώης Γεώργιος, Εφέτης
Μέλη: 1) Τριανταφυλλάκης Γεώργιος, αναπληρωτής: Αυγιτίδης Δημήτριος, 2) Μασγανάς Σωτήριος, αναπληρωτής: Μανίκας Ευθύμιος 3) Κουνέλης Βασίλειος, αναπληρωτής: Παπανδρέου Ευαγγελία, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα εταιρειών, 4) Παπασπύρου Δημήτριος, αναπληρωτής: Κακαβάς Νικόλαος, 5) Αρκούδης Ηλίας, αναπληρωτής: Σμυρνάκης Δημήτριος, 6) Μανταίος Κωνσταντίνος Ιωσήφ, αναπληρωτής: Μπίκος Γεώργιος.