Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Ο Δήμος πρόεδρος στον Κένταυρο Μουσιωτίτσας

Σε σώμα συγκροτήθηκε η νέα διοίκηση του Κένταυρου Μουσιωτίτσας και βάζει μπροστά τον σχεδιασμό της ομάδας


Η νέα διοίκηση του Κένταυρου Μουσιωτίτσας συγκροτήθηκε σε σώμα με πρόεδρο τον Βασίλειο Δήμο. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας.

Κατόπιν συνεδρίασης των εκλεγμένων μελών από την Γενική Συνέλευση της ομάδος μας τα αξιώματα κατανέμονται ως εξής:
  

 Πρόεδρος: Βασίλειος Δήμος
  Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Ντάνος
  Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Κίτσος
  Αν. Γ. Γραμματέας: Ξενοφών Κολιός
  Ταμίας: Αθανάσιος Αναστάσης
  Γ. Αρχηγός: Χρήστος Κίτσος

  Έφορος εκδηλώσεων και δημοσιών σχέσεων: Χρήστος Γ. Δόσης