Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Οι ποινές που επέβαλε σε σωματεία και παράγοντες η ΕΠΣΗΠ

Οι αποφάσεις που έλαβε η πειθαρχική ποινή της ΕΠΣΗΠ


Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως στην συνεδρίασή της την 17/12/2015 έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1) Επιβάλλει στον Προπονητή του Σωματείου ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ κ. Λιούρη Αλέξανδρο την ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους με οιανδήποτε ιδιότητα για (30) ημερολογιακές ηνέρες, ποινή αρχομένης από 17/12/2015,
2) Επιβάλλει την ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και μελλοντική αποφυγή για οιανδήποτε λόγο, επανάληψης παρόμοιων περιστατικών στα κάτωθι Σωματεία και εκπροσώπους:
 α) Στον εκπρόσωπο κ. Αργύρη Δ. του Σωματείου ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ,
 β) Στο Σωματείο Π.Α.Σ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ,
 γ) Στον εκπρόσωπο κ. Παναγιώτου Βασ. του Σωματείου Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ και

 δ) Στον εκπρόσωπο και Βοηθ.Προπονητή κ.κ. Τσάβο Φίλ. και Ντάμπο Ευάγ.- Κων. του Σωματείου ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ